کم نیاره یه وقت

رادین دیروز اینقدر سرگرم بازی شد که شلوارش و خیس کرد بهش گفتم مگه حواست نبود ؟مگه نی نی کوچولویی؟ اگه اینکار و بکنی باید بری کلاس مامان نوروزی(مربی نوپایی رادین) مثل نینی کوچولوها

رادین:عیب نداره مامان نوروزی دوباره بزرگم میکنه میرم کلاس بعدیخنده

 

رادین جان مامان لطفا اسباب بازیهات و جمع کن .آفرین پسرم اینقدر حرف گوش کن و آقاست که نگو

رادین:خیلی هم آقا نیستم ،جمع نمی کنم

/ 2 نظر / 16 بازدید
اشی بهرو

من آخه از دست تو چی کار کنم؟! خودم رو می کشم آخر .بس که باهات عشق می کنم جونوووووووووووووووووووووووووور[بغل]

آرزو مامان آرش

وای خدای من چه زبونی داره این شیرین عسلت آزاده جان. خدا به دادت برسه [چشمک]