رادین و نگین همکلاسی

ناهید جون یه خرس داشت که گل رو سزش بود به رادین گفت این دختره .رادین گل سر و کند و گفت :آقا خرسه

تبلیغ بانک کشاورزی رو از روی سزیال پنجمین خورشید ساختند تا رادین دید گفت :اوسن(محسن) شخصیت اصلی سریال

با تلاش شلوار تو خونه ایهش و که راحترند خودش می پوشه و من و اون با هم کلی ذوق می کنیم

 

/ 1 نظر / 18 بازدید
اشی بهرو

خاله اشی قربونت بشه که اینقدر باهوشی نازنینم