مهدکودک

امروز رادین بعد از یکماه دوباره به مهد کودک فرشته های کوچک رفت و خوشبختانه استقبالش از مهد خوب بود و غریبی نکرد انگار مربی اش رو کاملا به یاد داشت .قلب

/ 2 نظر / 12 بازدید
اشی بهرو

مثل مادرش لاته دیگه!!!!!!!!!!!1[بغل]