اولین اسمی که یاد گرفت

دیشب حونه نسیمه بودیم و رادین و آرتا از همیشه بهتر با هم بازی می‌کردند و حسابی عشقولانه کودکانه و بوسه های محبت آمیز بود که نثار هم می‌کردند .عشقولانه جواب داد و امروز که رادین عکس آرتا رو دید بوسش کرد و گفتم این کیه ؟آرتا؟ نشونش داد و گفتآرته منم که غش کردم از ذوق و به خاله نسیمه زنگ زدم و رادین به خالشم اسم آرتا رو گفت و خاله هم که ...

رادین و عیدی سمیه جون و مانی

 

Image and video hosting by TinyPic

 تفکر و تعمق

Image and video hosting by TinyPic

شیطون بلا

Image and video hosting by TinyPic

/ 4 نظر / 12 بازدید
اشی بهرو

دیدی خاله طاقت نداشت و تا شنید شما مریض شدی اون هم مریض شد. خاله سرما خورده بد!

اشی بهرو

عزیز دلم . شیرین عسلم . رادین گلم . عیدت مبارک باشه.[ماچ]

مامان دل آرا

آزاده جون عیدت مبارک[بغل]رادین جون آفرین که اسم آرتا گلی رو به این خوبی گفتی و همه رو به غش کردن دعوت کردی[ماچ]