سوری جون رادین

در پی تماشای کارتن بِن تِن به من میگه مامان تو ساعتت و بچرخونی سوری جون میشی؟ تعجبآخه این شخصیت با چرخوندن ساعتش به موجودات  دیگه تبدیل میشه.

به باباش گفت تو ساعتت و بچرخون آدمیزاد بشوخندهچشمک

کلا سوری جون شخصیت ایده آلشه .

موهام و کوتاه کردم میگه چرا این شکلی شدی؟من کلی با ذوق گفتم خوشگل شدم؟

گفت:هیچم خوشگل نشدی مثل سوری جون خوبه موهاش تا اینجاست(با دست اندازه موهای سوری جون و نشون میده)

یا امروز موقع بیرون رفتن به من میگه بیا خوشگلت کنم بعد شال من و از دو طرف باز میذاره میگه مثل سوری جون خوبه

 

/ 3 نظر / 14 بازدید
آرزو مامان آرش

سلام آزاده جون میبینم که شما هم درگیر بن تن و شخصیتهای متفاوتش هستین. کلی خندیدم از دست این عروسک شیرین زبان با سوری جونش [چشمک]

اشی بهرو

اهووووم . آره اونوقت؟! نظر میدن پسرک ما دیگه؟!!![سبز]

مامان آرتا.نسیمه

پسر کو ندارد نشان از مادر[چشمک] پس حالا میشه دیگه درد مشترک یا شور مشترک[قلب]