گزارش

مامان ملیح برای نی نی یه دوچرخه خوشگل خریده .دستت درد نکنه مامانی

و خونه حسابی پارکینگه آقاست

 

هفته پیش بابای رادین رفته بود پشت بوم کولر و درست کنه و از تو کانال با رادین حرف می‌زد و امروز رادین نمی‌دونم چرا دم کانال واستاده بود و باباش و صدا می‌کرد

عشق تاتو

داره کم کم اعضای فرعی  بدن رو هم یاد میگیرهمثل چونه -انگشت -می می -و٠٠٠

/ 1 نظر / 15 بازدید