روز ٢ شنبه رفتیم جشن مهد کودک و پسرم بیشتر به حیاط محل برگذاری جشن علاقه نشون داد تا خود جشن و از شانسش هم هوا خوب آفتابی بود .

آرتا جونم خیلی ناز شده بود و کلی با اعتماد به نفس برنامه اجرا کرد

نی نی ٢-٣ روزه که دوباره سرما خورده .حداکثر استفاده از زمستان و روزهای پایانی سال

لغت جدید دوب تور یعنی چوب شور

از دیروز می خواد که ایستاده از مبل بیاد پایین وای ی ی ی

/ 1 نظر / 11 بازدید