پارک ساعی

دیروز من و آتیش پاره رفتیم پارک ساعی تماشای جوجو ها و کلی وروجک کیف کرد به جو جو ها غذا داد و کلی هیجان زده شد .

 تو کلبه بازی کشتی صبا سوار شد فکر کنم هم یه کم می ترسید ولی کیف می‌کرد و من و مجبور کرد که ٢ بار سوار شیم .

اعضای فرعی بدن که یاد گرفته تا اینجا :چونه -انگشت-زانو -مچ-غبغب (به قول خودش بغ بغ) -

park saii

jest

/ 1 نظر / 15 بازدید
مامان آرتا.نسیمه

ایول به این مامان مهربون که تنهایی همه جا میبره وروجکو[چشمک][دست] عکس دومیش خیلی جیگرهههههههههههه[ماچ][ماچ]