شبه قایم باشک

یه روز سارا موقع بازی با رادین وانمود کرد رادین و نمیبینه و با صدا کردن اسمش دنبالش می‌گشت .رادین هم متعجب نگاش می‌کرد .بعد یهو سارا وانمود کرد که تازه رادین و دیده و گفت ااااااااااا رادین اینهاش و رادین هم مات و مبهوت پشت سرش و نگاه می‌کرد .جالب اینجاست که یک دقیقه بعد همون کار و این با سارا تکرار کرد .و تا زیر مبلها رو هم نگاه می‌کرد و ما همه از خنده غش کردیم .

و این بازی هر روز ادامه دارد

 

/ 0 نظر / 11 بازدید