پی یعنی پیشی

روز سه‌شنبه که تعطیل بود با مانی پارک قیطریه و کلی بازی

اصرار داره موقع رفتن به مهد کیفش و خودش بیاره

خیلی شیطون شده در حال وروجک بازی لپش صورتش خورد به لبه تخت و کبود شد

 

 

/ 4 نظر / 14 بازدید
اشی بهرو

اوخ اوخ . لپش رو بده بخورم من ![نیشخند]

سمیه

[قلب][بغل][ماچ]واسه 2 تاشون