رادین چی میگه؟

کلمات جدید

هاپَ یعنی هاپو

طوطه یعنی طوطی

میمه یعنی میمون

سره یعنی سرسره

پیشی از پی به پیش ارتقا یافت

ایش یعنی شیر (یادمه راشین به نوشابه می‌گفت ایش)

اَمد یعنی محمد (عمو کوچیکه رادین)

نی نیه سرما خورده چیکار میکنه ؟ آپچه

درک مفهوم درد با ادای درست کلمه پیرو زانو درد مامانم

 

 

 

/ 1 نظر / 15 بازدید
اشی بهرو

الهی من قربون پسر باهوشم بشم.خدااااااااااااا چقدر دلم براش تنگ شده.[ناراحت]