وروجکم

کلمات جدید :

بشین-بیا-مرسی-آذرجون-ماشین

یه روز صبح که داشتیم می‌رفتیم مهد تو حیاط بهش گفتم وایسا کنار گلها ازت عکس بگیرم .حالا هر روز صبح میره کنار گلها میگه عکس :

/ 2 نظر / 10 بازدید
اشی بهرو

جوجه من می خواد که ازش عکس بگیری و بذاری اینجا تا خاله اشی دلش وا شه.[بغل]