آغاز مهر

روز اول مهر-مهد کودک 

باز آمد بوی ماه مدرسه

بوی بازیهای راه مدرسه

جوجه با مواجهه با بادکنک ها گفت نا نای به خیالشه تولده .

neghab maoo

با نقاب به قول خوذش معو .صدای پیشی ذر میاورذ و با پخ من و می‌ترسوند

باغ وحش تهران روز جمعه که تا رسیدیم بارون گرفت

پنجشنبه شب رستوران مادر خوب

 

/ 0 نظر / 14 بازدید