دد با آگاهی

دیروز رادین از خواب پاشد .لبسشو با خوش اخلاقی پوشید!تعجب

بهش گفتم اگه گفتی کجا می‌خوایم بریم؟

_ دد؟

گفتم آره دد ولی کجا؟

_ آرته؟

نه مامان دیروز پیش آرته بودی اگه گفتی؟

_امین؟

آره مامانم محمد امین

بعد هم بلافاصله گفت پخخخخخخخخخخخخ می‌ترسونه کاری که با سا را می‌کنن و یعنی می‌خواست بدونه سارا هم هست یا نه

جون دلمممممممممممممممممممممممممممممم

/ 1 نظر / 15 بازدید
اشی بهرو

تو رو خدا خاله اشی رو هم بهش یاد بده دیگه.[نگران]