شهر بازی

دیشب تو اون ترافیک شب اول مهر ما رفته بودیم شهر بازی ولی کلی به این ٢ تا وروجک خوش گذشت بعش هم اومدیم خونه مانی و این جوجه ها با هم بازی کردند و کارتون دیدند.

/ 1 نظر / 9 بازدید