رادین رنگی نو
Lilypie - Personal pictureLilypie Kids Birthday tickers
هفته ۳۲

دیشب ویزیت دکتر داشتیم .سونوگرافی انجام شد شما ۲۱۰۰ گرم بودی و از طول ران اینگونه حاصل شد که جز قدهای متوسط دسته بندی میشی .تو این دو هفته اخیر ۱۸۰ درجه چرخش داشتی و سرت رو به بایین است .برای ویزیت بعدی ۱۰ روز دیگه وقت داریم .آزمایشهای این هفته رو امروز انجام دادم .دلم برای دیدنت لک زده .منتظرم عسل مامان. ...

پيام هاي ديگران()        link        ۱:٢٦ ‎ب.ظ - سه‌شنبه ٢٢ آبان ،۱۳۸٦ - رادین