رادین رنگی نو
Lilypie - Personal pictureLilypie Kids Birthday tickers
شمارش معکوس

اینجا می‌دانم که حوصله همه تان را سر برده‌ام با این شمارش های هر روزه ام .شمارش معکوس شروع شده است امروز یکشنبه است و تا جمعه چیزی نمانده است باورم نمی‌شود از یک هفته هم کمتر .می‌خواهم به یک چیز اعتراف کنم :

کمی ترس برم داشته  .از عمل جراحی از رویارویی با شرایط جدید و از اینکه نمی‌دانم به خوبی از عهده همه چیز بر میایم یا نه؟دارم راستی راستی مادر می‌شوم .یه کم دلهره دارم نه بیشتر از یه کم .خدایا کمکم کنو شما دوستان به راهنمای هایتان و تجربه هاتان محتاجم .در هر زمینه ای که باشد با جون و دل  خریدارم

...

پيام هاي ديگران()        link        ٢:٤۸ ‎ب.ظ - یکشنبه ٢ دی ،۱۳۸٦ - رادین