رادین رنگی نو
Lilypie - Personal pictureLilypie Kids Birthday tickers
انتخاب

تو خودت باید انتخاب کنی که چه کسی و  می‌خوای وچه کسی و نمی‌خوای؟

نه ! من نمی‌ذارم تو هم مثل من اول اعتماد کنی و بعد همه چیز خراب شه .آخه من مامانتم .باید مراقبت باشم .مگه نه؟

می‌دونم که خوب همه چیز و می‌فهمی .

پس ما راهمون رو انتخاب می‌کنیم .دور از گزند هر خاله خرسه ای .منظورم وکه  می‌فهمی  ؟راستی اگه دیروز ناراحت شدی ببخششون ولی اونا به تو مدیون باقی می‌مونن همین طور که به من موندن .

...

پيام هاي ديگران()        link        ۱:۳۱ ‎ب.ظ - شنبه ۱٩ خرداد ،۱۳۸٦ - رادین