رادین رنگی نو
Lilypie - Personal pictureLilypie Kids Birthday tickers
نمايش اول

اپيزود اول

روز -داخلی

 

کافی شاپ اخرا (به ضم الف) ساعت ۵:۴۵

-بوق آزاد ...

ـالو ؟آزمايشگاه؟

:بله بفرماييد

ـ...هستم .جواب آزمايشم آماده است؟

:بله خانم +

-ا؟مثبته؟مرسی

:بوق آزاد ...

و دستانم در دست نسيمه گره خورد واشک در چشم هر دومان حلقه بست

نسيمه را می‌دانم غرق شادی بود و من؟؟

هنوز گيجم .

اپيزود دوم

شب -خارجی

مقابل باشگاه رايا  .مسعود منتظرم ايستاده .عليرضا هم هست

ـسلامها در هم می‌پيچد

ودقايقی بعد سوار ماشين شديم

مسعود:کلاس خوب بود

من:نه

-:حوصله نداشتی؟

:اوهوم

-:جواب آزمايش؟

:+

-:ناراحتی؟

:تو خوشحالی؟

از قيافه غمگين تو همين  الانه که بزنم زير گريه اما از خوشحالی می‌خوام جيغ بزنم

ـ:از دست من ناراحتی ؟

:نه

:ناراحت نيستم فقط گيجم .همين

اپيزود سوم

شب -داخلی

تو تختخواب دراز کشيدم .

(ميگ ميگ )صدای  اس ام اس موبايلم

هانی:به آنچه می‌خواستم نرسيدم ولی آنچه نياز داشتم به من داده شد .

انگار کمی آرومترم .

و من می‌دانم که از خاک بی هيچ خونی آدم را آفريدی

يحيی را به زکريا بخشيدی در سنی که مردی را توان  بچه دار شدن نيست

و عيسی را به مريم هديه دادی بی آنکه برايش پدری باشد

من نيز راضی به رضای توام در هيچ زمانی برام چيزی قرار ندادی مگر خيرم در آن بوده .

 

 

 

 

...

پيام هاي ديگران()        link        ۳:٠۱ ‎ب.ظ - سه‌شنبه ٢٥ اردیبهشت ،۱۳۸٦ - رادین